07070090 | سایر خیار و ترشی خیار تازه یا سرد کرده

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر خیار و ترشی خیار تازه یا سرد کرده | عدد 07070090| سایر خیار و ترشی خیار تازه یا سرد کرده 07070090| تعرفه 07070090

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    07070090
  • ارز نیمایی :

    07070090
یادداشت های فصل

تعرفه سایر خیار و ترشی خیار تازه یا سرد کرده, عدد 07070090,سایر خیار و ترشی خیار تازه یا سرد کرده 07070090,تعرفه 07070090تعرفه سایر خیار و ترشی خیار تازه یا سرد کرده, عدد 07070090,سایر خیار و ترشی خیار تازه یا سرد کرده 07070090,تعرفه 07070090تعرفه سایر خیار و ترشی خیار تازه یا سرد کرده, عدد 07070090,سایر خیار و ترشی خیار تازه یا سرد کرده 07070090,تعرفه 07070090تعرفه سایر خیار و ترشی خیار تازه یا سرد کرده, عدد 07070090,سایر خیار و ترشی خیار تازه یا سرد کرده 07070090,تعرفه 07070090تعرفه سایر خیار و ترشی خیار تازه یا سرد کرده, عدد 07070090,سایر خیار و ترشی خیار تازه یا سرد کرده 07070090,تعرفه 07070090تعرفه سایر خیار و ترشی خیار تازه یا سرد کرده, عدد 07070090,سایر خیار و ترشی خیار تازه یا سرد کرده 07070090,تعرفه 07070090تعرفه سایر خیار و ترشی خیار تازه یا سرد کرده, عدد 07070090,سایر خیار و ترشی خیار تازه یا سرد کرده 07070090,تعرفه 07070090

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد