06031990 | سایر - گل های انتورویم

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

نباتات زنده و محصولات گلکاری

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - گل های انتورویم | عدد 06031990| سایر - گل های انتورویم 06031990| تعرفه 06031990

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    06031990
  • ارز نیمایی :

    06031990
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - گل های انتورویم , عدد 06031990,سایر - گل های انتورویم 06031990,تعرفه 06031990تعرفه سایر - گل های انتورویم , عدد 06031990,سایر - گل های انتورویم 06031990,تعرفه 06031990تعرفه سایر - گل های انتورویم , عدد 06031990,سایر - گل های انتورویم 06031990,تعرفه 06031990تعرفه سایر - گل های انتورویم , عدد 06031990,سایر - گل های انتورویم 06031990,تعرفه 06031990تعرفه سایر - گل های انتورویم , عدد 06031990,سایر - گل های انتورویم 06031990,تعرفه 06031990تعرفه سایر - گل های انتورویم , عدد 06031990,سایر - گل های انتورویم 06031990,تعرفه 06031990تعرفه سایر - گل های انتورویم , عدد 06031990,سایر - گل های انتورویم 06031990,تعرفه 06031990

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد