05040000 | روده، بادكنك و شكمبه حیوانات، كامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادكنك و شكمبه ‌ماهی)، به حالت تازه، سردكرده، یخ‌زده، نمك‌زده یا در آب نمك، خشك‌كرده

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

سایر محصولات حیوانی، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه روده، بادكنك و شكمبه حیوانات، كامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادكنك و شكمبه ‌ماهی)، به حالت تازه، سردكرده، یخ‌زده، نمك‌زده یا در آب نمك، خشك‌كرده | عدد 05040000| روده، بادكنك و شكمبه حیوانات، كامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادكنك و شكمبه ‌ماهی)، به حالت تازه، سردكرده، یخ‌زده، نمك‌زده یا در آب نمك، خشك‌كرده 05040000| تعرفه 05040000

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    05040000
  • ارز نیمایی :

    05040000
یادداشت های فصل

تعرفه روده، بادكنك و شكمبه حیوانات، كامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادكنك و شكمبه ‌ماهی)، به حالت تازه، سردكرده، یخ‌زده، نمك‌زده یا در آب نمك، خشك‌كرده, عدد 05040000,روده، بادكنك و شكمبه حیوانات، كامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادكنك و شكمبه ‌ماهی)، به حالت تازه، سردكرده، یخ‌زده، نمك‌زده یا در آب نمك، خشك‌كرده 05040000,تعرفه 05040000تعرفه روده، بادكنك و شكمبه حیوانات، كامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادكنك و شكمبه ‌ماهی)، به حالت تازه، سردكرده، یخ‌زده، نمك‌زده یا در آب نمك، خشك‌كرده, عدد 05040000,روده، بادكنك و شكمبه حیوانات، كامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادكنك و شكمبه ‌ماهی)، به حالت تازه، سردكرده، یخ‌زده، نمك‌زده یا در آب نمك، خشك‌كرده 05040000,تعرفه 05040000تعرفه روده، بادكنك و شكمبه حیوانات، كامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادكنك و شكمبه ‌ماهی)، به حالت تازه، سردكرده، یخ‌زده، نمك‌زده یا در آب نمك، خشك‌كرده, عدد 05040000,روده، بادكنك و شكمبه حیوانات، كامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادكنك و شكمبه ‌ماهی)، به حالت تازه، سردكرده، یخ‌زده، نمك‌زده یا در آب نمك، خشك‌كرده 05040000,تعرفه 05040000تعرفه روده، بادكنك و شكمبه حیوانات، كامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادكنك و شكمبه ‌ماهی)، به حالت تازه، سردكرده، یخ‌زده، نمك‌زده یا در آب نمك، خشك‌كرده, عدد 05040000,روده، بادكنك و شكمبه حیوانات، كامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادكنك و شكمبه ‌ماهی)، به حالت تازه، سردكرده، یخ‌زده، نمك‌زده یا در آب نمك، خشك‌كرده 05040000,تعرفه 05040000تعرفه روده، بادكنك و شكمبه حیوانات، كامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادكنك و شكمبه ‌ماهی)، به حالت تازه، سردكرده، یخ‌زده، نمك‌زده یا در آب نمك، خشك‌كرده, عدد 05040000,روده، بادكنك و شكمبه حیوانات، كامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادكنك و شكمبه ‌ماهی)، به حالت تازه، سردكرده، یخ‌زده، نمك‌زده یا در آب نمك، خشك‌كرده 05040000,تعرفه 05040000تعرفه روده، بادكنك و شكمبه حیوانات، كامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادكنك و شكمبه ‌ماهی)، به حالت تازه، سردكرده، یخ‌زده، نمك‌زده یا در آب نمك، خشك‌كرده, عدد 05040000,روده، بادكنك و شكمبه حیوانات، كامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادكنك و شكمبه ‌ماهی)، به حالت تازه، سردكرده، یخ‌زده، نمك‌زده یا در آب نمك، خشك‌كرده 05040000,تعرفه 05040000تعرفه روده، بادكنك و شكمبه حیوانات، كامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادكنك و شكمبه ‌ماهی)، به حالت تازه، سردكرده، یخ‌زده، نمك‌زده یا در آب نمك، خشك‌كرده, عدد 05040000,روده، بادكنك و شكمبه حیوانات، كامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادكنك و شكمبه ‌ماهی)، به حالت تازه، سردكرده، یخ‌زده، نمك‌زده یا در آب نمك، خشك‌كرده 05040000,تعرفه 05040000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

05040000

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

05040000

کشور سازنده:

IR(ایران)

برند:

NO MARK

مشخصات فنی:

ندارد

واحد کالا:

05040000

نوع خرید:

0001

شرح:

روده گوسفندی ازمحل اظهارنامه صادرات قطعی کوتاژ 3657141 بازرگان

درصد حقوق:

55

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد