04101000 | - حشرات

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه - حشرات | عدد 04101000| - حشرات 04101000| تعرفه 04101000

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    04101000
  • ارز نیمایی :

    04101000
یادداشت های فصل

تعرفه - حشرات, عدد 04101000,- حشرات 04101000,تعرفه 04101000تعرفه - حشرات, عدد 04101000,- حشرات 04101000,تعرفه 04101000تعرفه - حشرات, عدد 04101000,- حشرات 04101000,تعرفه 04101000تعرفه - حشرات, عدد 04101000,- حشرات 04101000,تعرفه 04101000تعرفه - حشرات, عدد 04101000,- حشرات 04101000,تعرفه 04101000تعرفه - حشرات, عدد 04101000,- حشرات 04101000,تعرفه 04101000تعرفه - حشرات, عدد 04101000,- حشرات 04101000,تعرفه 04101000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد