04071111 | تخم نطفه‌دار بوقلمون برای تولید گوشت

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 2% )

مجوز های ترخیص

تعرفه تخم نطفه‌دار بوقلمون برای تولید گوشت | عدد 04071111| تخم نطفه‌دار بوقلمون برای تولید گوشت 04071111| تعرفه 04071111

گروه کالایی : 21
  • وضعیت واردات :

    04071111
  • ارز نیمایی :

    04071111
یادداشت های فصل

تعرفه تخم نطفه‌دار بوقلمون برای تولید گوشت, عدد 04071111,تخم نطفه‌دار بوقلمون برای تولید گوشت 04071111,تعرفه 04071111تعرفه تخم نطفه‌دار بوقلمون برای تولید گوشت, عدد 04071111,تخم نطفه‌دار بوقلمون برای تولید گوشت 04071111,تعرفه 04071111تعرفه تخم نطفه‌دار بوقلمون برای تولید گوشت, عدد 04071111,تخم نطفه‌دار بوقلمون برای تولید گوشت 04071111,تعرفه 04071111تعرفه تخم نطفه‌دار بوقلمون برای تولید گوشت, عدد 04071111,تخم نطفه‌دار بوقلمون برای تولید گوشت 04071111,تعرفه 04071111تعرفه تخم نطفه‌دار بوقلمون برای تولید گوشت, عدد 04071111,تخم نطفه‌دار بوقلمون برای تولید گوشت 04071111,تعرفه 04071111تعرفه تخم نطفه‌دار بوقلمون برای تولید گوشت, عدد 04071111,تخم نطفه‌دار بوقلمون برای تولید گوشت 04071111,تعرفه 04071111تعرفه تخم نطفه‌دار بوقلمون برای تولید گوشت, عدد 04071111,تخم نطفه‌دار بوقلمون برای تولید گوشت 04071111,تعرفه 04071111

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

04071111

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

04071111

کشور سازنده:

FR(فرانسه)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Turkeys Hatching Eggs

واحد کالا:

04071111

نوع خرید:

0002

شرح:

تخم نطفه دار بوقلمون گوشتی (هرعدد)

درصد حقوق:

1

شماره تعرفه:

04071111

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

04071111

کشور سازنده:

FR(فرانسه)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Turkeys Hatching Eggs

واحد کالا:

04071111

نوع خرید:

0001

شرح:

تخم نطفه دار بوقلمون (هرعدد)

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد