04022110 | - ـ ـ شیر خشك اطفال در بسته بندی های تحت خلاء و یك كیلوگرم و كمتر

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ شیر خشك اطفال - 04022110 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ شیر خشك اطفال - 04022110 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ شیر خشك اطفال - 04022110 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ شیر خشك اطفال - 04022110 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ شیر خشك اطفال - 04022110 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ شیر خشك اطفال - 04022110 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ شیر خشك اطفال - 04022110 - شیر و محصولات لبنی؛

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    04022110
  • ارز نیمایی :

    04022110
یادداشت های فصل

- ـ ـ شیر خشك اطفال در بسته بن - 04022110 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ شیر خشك اطفال در بسته بن - 04022110 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ شیر خشك اطفال در بسته بن - 04022110 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ شیر خشك اطفال در بسته بن - 04022110 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ شیر خشك اطفال در بسته بن - 04022110 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ شیر خشك اطفال در بسته بن - 04022110 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ شیر خشك اطفال در بسته بن - 04022110 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ شیر خشك اطفال در بسته بن - 04022110 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ شیر خشك اطفال در بسته بن - 04022110 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ شیر خشك اطفال در بسته بن - 04022110 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ شیر خشك اطفال در بسته بن - 04022110 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ شیر خشك اطفال در بسته بن - 04022110 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ شیر خشك اطفال در بسته بن - 04022110 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ شیر خشك اطفال در بسته بن - 04022110 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ شیر خشك اطفال در بسته بن - 04022110 - شیر و محصولات لبنی؛

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

04022110

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

Aptamil

مشخصات فنی:

Aptamil PDF

واحد کالا:

04022110

نوع خرید:

04022110

شرح:

شیرخشک نوزاد

درصد حقوق:

4

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

04022110

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

Aptamil

مشخصات فنی:

Aptamil HA

واحد کالا:

04022110

نوع خرید:

04022110

شرح:

شیرخشک نوزاد

درصد حقوق:

4

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

04022110

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

جهانی

مشخصات فنی:

ندارد

واحد کالا:

04022110

نوع خرید:

04022110

شرح:

شیر خشک ببلاک اچ آ

درصد حقوق:

4

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

04022110

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

Aptamil

مشخصات فنی:

Aptamil Pepti- قوطی 400 گرمی

واحد کالا:

04022110

نوع خرید:

04022110

شرح:

شیر خشک اطفال

درصد حقوق:

4

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

04022110

کشور سازنده:

GB(انگلستان (بریتانیا))

برند:

VITAFLO

مشخصات فنی:

PKU EXPRESS15 30*25g

واحد کالا:

04022110

نوع خرید:

04022110

شرح:

شیر خشک ویتافلو پی کی یو اکسپرس

درصد حقوق:

4

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

04022110

کشور سازنده:

GB(انگلستان (بریتانیا))

برند:

NUMIL

مشخصات فنی:

400gr

واحد کالا:

04022110

نوع خرید:

04022110

شرح:

شیر خشک یارانه ای اطفال TYR ANAMIX INFANT

درصد حقوق:

4

شناسه:

0007

ارزش گمرکی:

04022110

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

bebelac

مشخصات فنی:

MILK BEBELAC COMFORT® 400

واحد کالا:

04022110

نوع خرید:

04022110

شرح:

شیر خشک اطفال

درصد حقوق:

4

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان