03083000 | ـ عروس دریایی (Rhopilema spp)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ عروس دریایی (Rhopilema spp) | عدد 03083000| ـ عروس دریایی (Rhopilema spp) 03083000| تعرفه 03083000

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03083000
  • ارز نیمایی :

    03083000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ عروس دریایی (Rhopilema spp), عدد 03083000,ـ عروس دریایی (Rhopilema spp) 03083000,تعرفه 03083000تعرفه ـ عروس دریایی (Rhopilema spp), عدد 03083000,ـ عروس دریایی (Rhopilema spp) 03083000,تعرفه 03083000تعرفه ـ عروس دریایی (Rhopilema spp), عدد 03083000,ـ عروس دریایی (Rhopilema spp) 03083000,تعرفه 03083000تعرفه ـ عروس دریایی (Rhopilema spp), عدد 03083000,ـ عروس دریایی (Rhopilema spp) 03083000,تعرفه 03083000تعرفه ـ عروس دریایی (Rhopilema spp), عدد 03083000,ـ عروس دریایی (Rhopilema spp) 03083000,تعرفه 03083000تعرفه ـ عروس دریایی (Rhopilema spp), عدد 03083000,ـ عروس دریایی (Rhopilema spp) 03083000,تعرفه 03083000تعرفه ـ عروس دریایی (Rhopilema spp), عدد 03083000,ـ عروس دریایی (Rhopilema spp) 03083000,تعرفه 03083000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد