03082200 | منجمد ـ ـ

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه منجمد ـ ـ | عدد 03082200| منجمد ـ ـ 03082200| تعرفه 03082200

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03082200
  • ارز نیمایی :

    03082200
یادداشت های فصل

تعرفه منجمد ـ ـ, عدد 03082200,منجمد ـ ـ 03082200,تعرفه 03082200تعرفه منجمد ـ ـ, عدد 03082200,منجمد ـ ـ 03082200,تعرفه 03082200تعرفه منجمد ـ ـ, عدد 03082200,منجمد ـ ـ 03082200,تعرفه 03082200تعرفه منجمد ـ ـ, عدد 03082200,منجمد ـ ـ 03082200,تعرفه 03082200تعرفه منجمد ـ ـ, عدد 03082200,منجمد ـ ـ 03082200,تعرفه 03082200تعرفه منجمد ـ ـ, عدد 03082200,منجمد ـ ـ 03082200,تعرفه 03082200تعرفه منجمد ـ ـ, عدد 03082200,منجمد ـ ـ 03082200,تعرفه 03082200

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد