03079900 | سایر صدف های حلزونی

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر صدف های حلزونی | عدد 03079900| سایر صدف های حلزونی 03079900| تعرفه 03079900

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03079900
  • ارز نیمایی :

    03079900
یادداشت های فصل

تعرفه سایر صدف های حلزونی, عدد 03079900,سایر صدف های حلزونی 03079900,تعرفه 03079900تعرفه سایر صدف های حلزونی, عدد 03079900,سایر صدف های حلزونی 03079900,تعرفه 03079900تعرفه سایر صدف های حلزونی, عدد 03079900,سایر صدف های حلزونی 03079900,تعرفه 03079900تعرفه سایر صدف های حلزونی, عدد 03079900,سایر صدف های حلزونی 03079900,تعرفه 03079900تعرفه سایر صدف های حلزونی, عدد 03079900,سایر صدف های حلزونی 03079900,تعرفه 03079900تعرفه سایر صدف های حلزونی, عدد 03079900,سایر صدف های حلزونی 03079900,تعرفه 03079900تعرفه سایر صدف های حلزونی, عدد 03079900,سایر صدف های حلزونی 03079900,تعرفه 03079900

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد