03073900 | سایر صدف های دوکپه ای

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر صدف های دوکپه ای | عدد 03073900| سایر صدف های دوکپه ای 03073900| تعرفه 03073900

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03073900
  • ارز نیمایی :

    03073900
یادداشت های فصل

تعرفه سایر صدف های دوکپه ای, عدد 03073900,سایر صدف های دوکپه ای 03073900,تعرفه 03073900تعرفه سایر صدف های دوکپه ای, عدد 03073900,سایر صدف های دوکپه ای 03073900,تعرفه 03073900تعرفه سایر صدف های دوکپه ای, عدد 03073900,سایر صدف های دوکپه ای 03073900,تعرفه 03073900تعرفه سایر صدف های دوکپه ای, عدد 03073900,سایر صدف های دوکپه ای 03073900,تعرفه 03073900تعرفه سایر صدف های دوکپه ای, عدد 03073900,سایر صدف های دوکپه ای 03073900,تعرفه 03073900تعرفه سایر صدف های دوکپه ای, عدد 03073900,سایر صدف های دوکپه ای 03073900,تعرفه 03073900تعرفه سایر صدف های دوکپه ای, عدد 03073900,سایر صدف های دوکپه ای 03073900,تعرفه 03073900

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد