03057200 | ـ ـ سر ماهی، دم و امعاء

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ سر ماهی، دم و امعاء | عدد 03057200| ـ ـ سر ماهی، دم و امعاء 03057200| تعرفه 03057200

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03057200
  • ارز نیمایی :

    03057200
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ سر ماهی، دم و امعاء, عدد 03057200,ـ ـ سر ماهی، دم و امعاء 03057200,تعرفه 03057200تعرفه ـ ـ سر ماهی، دم و امعاء, عدد 03057200,ـ ـ سر ماهی، دم و امعاء 03057200,تعرفه 03057200تعرفه ـ ـ سر ماهی، دم و امعاء, عدد 03057200,ـ ـ سر ماهی، دم و امعاء 03057200,تعرفه 03057200تعرفه ـ ـ سر ماهی، دم و امعاء, عدد 03057200,ـ ـ سر ماهی، دم و امعاء 03057200,تعرفه 03057200تعرفه ـ ـ سر ماهی، دم و امعاء, عدد 03057200,ـ ـ سر ماهی، دم و امعاء 03057200,تعرفه 03057200تعرفه ـ ـ سر ماهی، دم و امعاء, عدد 03057200,ـ ـ سر ماهی، دم و امعاء 03057200,تعرفه 03057200تعرفه ـ ـ سر ماهی، دم و امعاء, عدد 03057200,ـ ـ سر ماهی، دم و امعاء 03057200,تعرفه 03057200

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد