03056200 | با گونه های (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus acrocephalus) ـ ـ ماهی كاد

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه با گونه های (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus acrocephalus) ـ ـ ماهی كاد | عدد 03056200| با گونه های (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus acrocephalus) ـ ـ ماهی كاد 03056200| تعرفه 03056200

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03056200
  • ارز نیمایی :

    03056200
یادداشت های فصل

تعرفه با گونه های (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus acrocephalus) ـ ـ ماهی كاد, عدد 03056200,با گونه های (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus acrocephalus) ـ ـ ماهی كاد 03056200,تعرفه 03056200تعرفه با گونه های (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus acrocephalus) ـ ـ ماهی كاد, عدد 03056200,با گونه های (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus acrocephalus) ـ ـ ماهی كاد 03056200,تعرفه 03056200تعرفه با گونه های (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus acrocephalus) ـ ـ ماهی كاد, عدد 03056200,با گونه های (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus acrocephalus) ـ ـ ماهی كاد 03056200,تعرفه 03056200تعرفه با گونه های (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus acrocephalus) ـ ـ ماهی كاد, عدد 03056200,با گونه های (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus acrocephalus) ـ ـ ماهی كاد 03056200,تعرفه 03056200تعرفه با گونه های (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus acrocephalus) ـ ـ ماهی كاد, عدد 03056200,با گونه های (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus acrocephalus) ـ ـ ماهی كاد 03056200,تعرفه 03056200تعرفه با گونه های (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus acrocephalus) ـ ـ ماهی كاد, عدد 03056200,با گونه های (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus acrocephalus) ـ ـ ماهی كاد 03056200,تعرفه 03056200تعرفه با گونه های (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus acrocephalus) ـ ـ ماهی كاد, عدد 03056200,با گونه های (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus acrocephalus) ـ ـ ماهی كاد 03056200,تعرفه 03056200

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد