03049900 | سایر ماهی های یخ زده

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر ماهی های یخ زده | عدد 03049900| سایر ماهی های یخ زده 03049900| تعرفه 03049900

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03049900
  • ارز نیمایی :

    03049900
یادداشت های فصل

تعرفه سایر ماهی های یخ زده, عدد 03049900,سایر ماهی های یخ زده 03049900,تعرفه 03049900تعرفه سایر ماهی های یخ زده, عدد 03049900,سایر ماهی های یخ زده 03049900,تعرفه 03049900تعرفه سایر ماهی های یخ زده, عدد 03049900,سایر ماهی های یخ زده 03049900,تعرفه 03049900تعرفه سایر ماهی های یخ زده, عدد 03049900,سایر ماهی های یخ زده 03049900,تعرفه 03049900تعرفه سایر ماهی های یخ زده, عدد 03049900,سایر ماهی های یخ زده 03049900,تعرفه 03049900تعرفه سایر ماهی های یخ زده, عدد 03049900,سایر ماهی های یخ زده 03049900,تعرفه 03049900تعرفه سایر ماهی های یخ زده, عدد 03049900,سایر ماهی های یخ زده 03049900,تعرفه 03049900

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد