03047400 | - ـ ماهی هیك (Merluccius spp. Urophycis spp.)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%15 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 11% )

مجوز های ترخیص

- ـ ماهی هیك (Merluc - 03047400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی هیك (Merluc - 03047400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی هیك (Merluc - 03047400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی هیك (Merluc - 03047400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی هیك (Merluc - 03047400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی هیك (Merluc - 03047400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی هیك (Merluc - 03047400 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03047400
  • ارز نیمایی :

    03047400
یادداشت های فصل

- ـ ماهی هیك (Merluccius spp. - 03047400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی هیك (Merluccius spp. - 03047400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی هیك (Merluccius spp. - 03047400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی هیك (Merluccius spp. - 03047400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی هیك (Merluccius spp. - 03047400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی هیك (Merluccius spp. - 03047400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی هیك (Merluccius spp. - 03047400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی هیك (Merluccius spp. - 03047400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی هیك (Merluccius spp. - 03047400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی هیك (Merluccius spp. - 03047400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی هیك (Merluccius spp. - 03047400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی هیك (Merluccius spp. - 03047400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی هیك (Merluccius spp. - 03047400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی هیك (Merluccius spp. - 03047400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی هیك (Merluccius spp. - 03047400 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

03047400

کشور سازنده:

NZ(نیوزیلند (Aotearoa))

برند:

ن

مشخصات فنی:

ن

واحد کالا:

03047400

نوع خرید:

03047400

شرح:

فیله ماهی هوکی منجمد

درصد حقوق:

15

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان