03046300 | ـ ـ سوف ‌نیل (Lates niloticus)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%15 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 11% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ سوف ‌نیل (Lates niloticus) | عدد 03046300| ـ ـ سوف ‌نیل (Lates niloticus) 03046300| تعرفه 03046300

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03046300
  • ارز نیمایی :

    03046300
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ سوف ‌نیل (Lates niloticus), عدد 03046300,ـ ـ سوف ‌نیل (Lates niloticus) 03046300,تعرفه 03046300تعرفه ـ ـ سوف ‌نیل (Lates niloticus), عدد 03046300,ـ ـ سوف ‌نیل (Lates niloticus) 03046300,تعرفه 03046300تعرفه ـ ـ سوف ‌نیل (Lates niloticus), عدد 03046300,ـ ـ سوف ‌نیل (Lates niloticus) 03046300,تعرفه 03046300تعرفه ـ ـ سوف ‌نیل (Lates niloticus), عدد 03046300,ـ ـ سوف ‌نیل (Lates niloticus) 03046300,تعرفه 03046300تعرفه ـ ـ سوف ‌نیل (Lates niloticus), عدد 03046300,ـ ـ سوف ‌نیل (Lates niloticus) 03046300,تعرفه 03046300تعرفه ـ ـ سوف ‌نیل (Lates niloticus), عدد 03046300,ـ ـ سوف ‌نیل (Lates niloticus) 03046300,تعرفه 03046300تعرفه ـ ـ سوف ‌نیل (Lates niloticus), عدد 03046300,ـ ـ سوف ‌نیل (Lates niloticus) 03046300,تعرفه 03046300

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد