03044800 | پرتو ماهی‌‌ها و چارگوش ماهی‌‌ها (راجیدا) --

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه پرتو ماهی‌‌ها و چارگوش ماهی‌‌ها (راجیدا) -- | عدد 03044800| پرتو ماهی‌‌ها و چارگوش ماهی‌‌ها (راجیدا) -- 03044800| تعرفه 03044800

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    03044800
  • ارز نیمایی :

    03044800
یادداشت های فصل

تعرفه پرتو ماهی‌‌ها و چارگوش ماهی‌‌ها (راجیدا) --, عدد 03044800,پرتو ماهی‌‌ها و چارگوش ماهی‌‌ها (راجیدا) -- 03044800,تعرفه 03044800تعرفه پرتو ماهی‌‌ها و چارگوش ماهی‌‌ها (راجیدا) --, عدد 03044800,پرتو ماهی‌‌ها و چارگوش ماهی‌‌ها (راجیدا) -- 03044800,تعرفه 03044800تعرفه پرتو ماهی‌‌ها و چارگوش ماهی‌‌ها (راجیدا) --, عدد 03044800,پرتو ماهی‌‌ها و چارگوش ماهی‌‌ها (راجیدا) -- 03044800,تعرفه 03044800تعرفه پرتو ماهی‌‌ها و چارگوش ماهی‌‌ها (راجیدا) --, عدد 03044800,پرتو ماهی‌‌ها و چارگوش ماهی‌‌ها (راجیدا) -- 03044800,تعرفه 03044800تعرفه پرتو ماهی‌‌ها و چارگوش ماهی‌‌ها (راجیدا) --, عدد 03044800,پرتو ماهی‌‌ها و چارگوش ماهی‌‌ها (راجیدا) -- 03044800,تعرفه 03044800تعرفه پرتو ماهی‌‌ها و چارگوش ماهی‌‌ها (راجیدا) --, عدد 03044800,پرتو ماهی‌‌ها و چارگوش ماهی‌‌ها (راجیدا) -- 03044800,تعرفه 03044800تعرفه پرتو ماهی‌‌ها و چارگوش ماهی‌‌ها (راجیدا) --, عدد 03044800,پرتو ماهی‌‌ها و چارگوش ماهی‌‌ها (راجیدا) -- 03044800,تعرفه 03044800

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد