03043100 | ـ ـ ماهی تیلاپیا (Oreochromis spp)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ماهی تیلاپیا (Oreochromis spp) | عدد 03043100| ـ ـ ماهی تیلاپیا (Oreochromis spp) 03043100| تعرفه 03043100

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03043100
  • ارز نیمایی :

    03043100
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ماهی تیلاپیا (Oreochromis spp), عدد 03043100,ـ ـ ماهی تیلاپیا (Oreochromis spp) 03043100,تعرفه 03043100تعرفه ـ ـ ماهی تیلاپیا (Oreochromis spp), عدد 03043100,ـ ـ ماهی تیلاپیا (Oreochromis spp) 03043100,تعرفه 03043100تعرفه ـ ـ ماهی تیلاپیا (Oreochromis spp), عدد 03043100,ـ ـ ماهی تیلاپیا (Oreochromis spp) 03043100,تعرفه 03043100تعرفه ـ ـ ماهی تیلاپیا (Oreochromis spp), عدد 03043100,ـ ـ ماهی تیلاپیا (Oreochromis spp) 03043100,تعرفه 03043100تعرفه ـ ـ ماهی تیلاپیا (Oreochromis spp), عدد 03043100,ـ ـ ماهی تیلاپیا (Oreochromis spp) 03043100,تعرفه 03043100تعرفه ـ ـ ماهی تیلاپیا (Oreochromis spp), عدد 03043100,ـ ـ ماهی تیلاپیا (Oreochromis spp) 03043100,تعرفه 03043100تعرفه ـ ـ ماهی تیلاپیا (Oreochromis spp), عدد 03043100,ـ ـ ماهی تیلاپیا (Oreochromis spp) 03043100,تعرفه 03043100

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد