03039900 | سایر قطعات ماهی ها

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر قطعات ماهی ها | عدد 03039900| سایر قطعات ماهی ها 03039900| تعرفه 03039900

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03039900
  • ارز نیمایی :

    03039900
یادداشت های فصل

تعرفه سایر قطعات ماهی ها, عدد 03039900,سایر قطعات ماهی ها 03039900,تعرفه 03039900تعرفه سایر قطعات ماهی ها, عدد 03039900,سایر قطعات ماهی ها 03039900,تعرفه 03039900تعرفه سایر قطعات ماهی ها, عدد 03039900,سایر قطعات ماهی ها 03039900,تعرفه 03039900تعرفه سایر قطعات ماهی ها, عدد 03039900,سایر قطعات ماهی ها 03039900,تعرفه 03039900تعرفه سایر قطعات ماهی ها, عدد 03039900,سایر قطعات ماهی ها 03039900,تعرفه 03039900تعرفه سایر قطعات ماهی ها, عدد 03039900,سایر قطعات ماهی ها 03039900,تعرفه 03039900تعرفه سایر قطعات ماهی ها, عدد 03039900,سایر قطعات ماهی ها 03039900,تعرفه 03039900

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد