03036300 | ـ ـ ‌ماهی كاد (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ‌ماهی كاد (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius) | عدد 03036300| ـ ـ ‌ماهی كاد (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius) 03036300| تعرفه 03036300

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03036300
  • ارز نیمایی :

    03036300
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ‌ماهی كاد (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius), عدد 03036300,ـ ـ ‌ماهی كاد (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius) 03036300,تعرفه 03036300تعرفه ـ ـ ‌ماهی كاد (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius), عدد 03036300,ـ ـ ‌ماهی كاد (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius) 03036300,تعرفه 03036300تعرفه ـ ـ ‌ماهی كاد (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius), عدد 03036300,ـ ـ ‌ماهی كاد (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius) 03036300,تعرفه 03036300تعرفه ـ ـ ‌ماهی كاد (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius), عدد 03036300,ـ ـ ‌ماهی كاد (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius) 03036300,تعرفه 03036300تعرفه ـ ـ ‌ماهی كاد (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius), عدد 03036300,ـ ـ ‌ماهی كاد (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius) 03036300,تعرفه 03036300تعرفه ـ ـ ‌ماهی كاد (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius), عدد 03036300,ـ ـ ‌ماهی كاد (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius) 03036300,تعرفه 03036300تعرفه ـ ـ ‌ماهی كاد (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius), عدد 03036300,ـ ـ ‌ماهی كاد (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius) 03036300,تعرفه 03036300

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد