03034600 | (Thunnus maccoyii) ـ ـ تن قرمز جنوب

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه (Thunnus maccoyii) ـ ـ تن قرمز جنوب | عدد 03034600| (Thunnus maccoyii) ـ ـ تن قرمز جنوب 03034600| تعرفه 03034600

گروه کالایی : 25
  • وضعیت واردات :

    03034600
  • ارز نیمایی :

    03034600
یادداشت های فصل

تعرفه (Thunnus maccoyii) ـ ـ تن قرمز جنوب, عدد 03034600,(Thunnus maccoyii) ـ ـ تن قرمز جنوب 03034600,تعرفه 03034600تعرفه (Thunnus maccoyii) ـ ـ تن قرمز جنوب, عدد 03034600,(Thunnus maccoyii) ـ ـ تن قرمز جنوب 03034600,تعرفه 03034600تعرفه (Thunnus maccoyii) ـ ـ تن قرمز جنوب, عدد 03034600,(Thunnus maccoyii) ـ ـ تن قرمز جنوب 03034600,تعرفه 03034600تعرفه (Thunnus maccoyii) ـ ـ تن قرمز جنوب, عدد 03034600,(Thunnus maccoyii) ـ ـ تن قرمز جنوب 03034600,تعرفه 03034600تعرفه (Thunnus maccoyii) ـ ـ تن قرمز جنوب, عدد 03034600,(Thunnus maccoyii) ـ ـ تن قرمز جنوب 03034600,تعرفه 03034600تعرفه (Thunnus maccoyii) ـ ـ تن قرمز جنوب, عدد 03034600,(Thunnus maccoyii) ـ ـ تن قرمز جنوب 03034600,تعرفه 03034600تعرفه (Thunnus maccoyii) ـ ـ تن قرمز جنوب, عدد 03034600,(Thunnus maccoyii) ـ ـ تن قرمز جنوب 03034600,تعرفه 03034600

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد