03031200 | ـ ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرام

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%15 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 11% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرام | عدد 03031200| ـ ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرام 03031200| تعرفه 03031200

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03031200
  • ارز نیمایی :

    03031200
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرام, عدد 03031200,ـ ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرام 03031200,تعرفه 03031200تعرفه ـ ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرام, عدد 03031200,ـ ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرام 03031200,تعرفه 03031200تعرفه ـ ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرام, عدد 03031200,ـ ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرام 03031200,تعرفه 03031200تعرفه ـ ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرام, عدد 03031200,ـ ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرام 03031200,تعرفه 03031200تعرفه ـ ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرام, عدد 03031200,ـ ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرام 03031200,تعرفه 03031200تعرفه ـ ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرام, عدد 03031200,ـ ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرام 03031200,تعرفه 03031200تعرفه ـ ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرام, عدد 03031200,ـ ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرام 03031200,تعرفه 03031200

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

03031200

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

03031200

کشور سازنده:

NO(نروژ)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Salmon

واحد کالا:

03031200

نوع خرید:

0001

شرح:

ماهی(کیلوگرم)

درصد حقوق:

15

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد