03029100 | جگر، تخم و منی ـ ـ

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه جگر، تخم و منی ـ ـ | عدد 03029100| جگر، تخم و منی ـ ـ 03029100| تعرفه 03029100

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03029100
  • ارز نیمایی :

    03029100
یادداشت های فصل

تعرفه جگر، تخم و منی ـ ـ, عدد 03029100,جگر، تخم و منی ـ ـ 03029100,تعرفه 03029100تعرفه جگر، تخم و منی ـ ـ, عدد 03029100,جگر، تخم و منی ـ ـ 03029100,تعرفه 03029100تعرفه جگر، تخم و منی ـ ـ, عدد 03029100,جگر، تخم و منی ـ ـ 03029100,تعرفه 03029100تعرفه جگر، تخم و منی ـ ـ, عدد 03029100,جگر، تخم و منی ـ ـ 03029100,تعرفه 03029100تعرفه جگر، تخم و منی ـ ـ, عدد 03029100,جگر، تخم و منی ـ ـ 03029100,تعرفه 03029100تعرفه جگر، تخم و منی ـ ـ, عدد 03029100,جگر، تخم و منی ـ ـ 03029100,تعرفه 03029100تعرفه جگر، تخم و منی ـ ـ, عدد 03029100,جگر، تخم و منی ـ ـ 03029100,تعرفه 03029100

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد