03028900 | سایر ماهی‌ ها به جز سفره ماهی، نیش دندان، سی باس، سی بریم

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%15 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 11% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر ماهی‌ ها به جز سفره ماهی، نیش دندان، سی باس، سی بریم | عدد 03028900| سایر ماهی‌ ها به جز سفره ماهی، نیش دندان، سی باس، سی بریم 03028900| تعرفه 03028900

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03028900
  • ارز نیمایی :

    03028900
یادداشت های فصل

تعرفه سایر ماهی‌ ها به جز سفره ماهی، نیش دندان، سی باس، سی بریم, عدد 03028900,سایر ماهی‌ ها به جز سفره ماهی، نیش دندان، سی باس، سی بریم 03028900,تعرفه 03028900تعرفه سایر ماهی‌ ها به جز سفره ماهی، نیش دندان، سی باس، سی بریم, عدد 03028900,سایر ماهی‌ ها به جز سفره ماهی، نیش دندان، سی باس، سی بریم 03028900,تعرفه 03028900تعرفه سایر ماهی‌ ها به جز سفره ماهی، نیش دندان، سی باس، سی بریم, عدد 03028900,سایر ماهی‌ ها به جز سفره ماهی، نیش دندان، سی باس، سی بریم 03028900,تعرفه 03028900تعرفه سایر ماهی‌ ها به جز سفره ماهی، نیش دندان، سی باس، سی بریم, عدد 03028900,سایر ماهی‌ ها به جز سفره ماهی، نیش دندان، سی باس، سی بریم 03028900,تعرفه 03028900تعرفه سایر ماهی‌ ها به جز سفره ماهی، نیش دندان، سی باس، سی بریم, عدد 03028900,سایر ماهی‌ ها به جز سفره ماهی، نیش دندان، سی باس، سی بریم 03028900,تعرفه 03028900تعرفه سایر ماهی‌ ها به جز سفره ماهی، نیش دندان، سی باس، سی بریم, عدد 03028900,سایر ماهی‌ ها به جز سفره ماهی، نیش دندان، سی باس، سی بریم 03028900,تعرفه 03028900تعرفه سایر ماهی‌ ها به جز سفره ماهی، نیش دندان، سی باس، سی بریم, عدد 03028900,سایر ماهی‌ ها به جز سفره ماهی، نیش دندان، سی باس، سی بریم 03028900,تعرفه 03028900

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد