03027400 | ـ ـ مارماهی (Anguilla spp.)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%15 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 11% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ مارماهی (Anguilla spp.) | عدد 03027400| ـ ـ مارماهی (Anguilla spp.) 03027400| تعرفه 03027400

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    03027400
  • ارز نیمایی :

    03027400
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ مارماهی (Anguilla spp.), عدد 03027400,ـ ـ مارماهی (Anguilla spp.) 03027400,تعرفه 03027400تعرفه ـ ـ مارماهی (Anguilla spp.), عدد 03027400,ـ ـ مارماهی (Anguilla spp.) 03027400,تعرفه 03027400تعرفه ـ ـ مارماهی (Anguilla spp.), عدد 03027400,ـ ـ مارماهی (Anguilla spp.) 03027400,تعرفه 03027400تعرفه ـ ـ مارماهی (Anguilla spp.), عدد 03027400,ـ ـ مارماهی (Anguilla spp.) 03027400,تعرفه 03027400تعرفه ـ ـ مارماهی (Anguilla spp.), عدد 03027400,ـ ـ مارماهی (Anguilla spp.) 03027400,تعرفه 03027400تعرفه ـ ـ مارماهی (Anguilla spp.), عدد 03027400,ـ ـ مارماهی (Anguilla spp.) 03027400,تعرفه 03027400تعرفه ـ ـ مارماهی (Anguilla spp.), عدد 03027400,ـ ـ مارماهی (Anguilla spp.) 03027400,تعرفه 03027400

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد