03024900 | سایر ماهی‌ ها جز ردیف های 030245 تا 030247

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر ماهی‌ ها جز ردیف های 030245 تا 030247 | عدد 03024900| سایر ماهی‌ ها جز ردیف های 030245 تا 030247 03024900| تعرفه 03024900

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03024900
  • ارز نیمایی :

    03024900
یادداشت های فصل

تعرفه سایر ماهی‌ ها جز ردیف های 030245 تا 030247, عدد 03024900,سایر ماهی‌ ها جز ردیف های 030245 تا 030247 03024900,تعرفه 03024900تعرفه سایر ماهی‌ ها جز ردیف های 030245 تا 030247, عدد 03024900,سایر ماهی‌ ها جز ردیف های 030245 تا 030247 03024900,تعرفه 03024900تعرفه سایر ماهی‌ ها جز ردیف های 030245 تا 030247, عدد 03024900,سایر ماهی‌ ها جز ردیف های 030245 تا 030247 03024900,تعرفه 03024900تعرفه سایر ماهی‌ ها جز ردیف های 030245 تا 030247, عدد 03024900,سایر ماهی‌ ها جز ردیف های 030245 تا 030247 03024900,تعرفه 03024900تعرفه سایر ماهی‌ ها جز ردیف های 030245 تا 030247, عدد 03024900,سایر ماهی‌ ها جز ردیف های 030245 تا 030247 03024900,تعرفه 03024900تعرفه سایر ماهی‌ ها جز ردیف های 030245 تا 030247, عدد 03024900,سایر ماهی‌ ها جز ردیف های 030245 تا 030247 03024900,تعرفه 03024900تعرفه سایر ماهی‌ ها جز ردیف های 030245 تا 030247, عدد 03024900,سایر ماهی‌ ها جز ردیف های 030245 تا 030247 03024900,تعرفه 03024900

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد