03021400 | - ـ ماهی آزاد اقیانوس اطلس و ماهی آزاد دانوب

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%15 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 11% )

مجوز های ترخیص

- ـ ماهی آزاد اقیانو - 03021400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانو - 03021400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانو - 03021400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانو - 03021400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانو - 03021400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانو - 03021400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانو - 03021400 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03021400
  • ارز نیمایی :

    03021400
یادداشت های فصل

- ـ ماهی آزاد اقیانوس اطلس و م - 03021400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس اطلس و م - 03021400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس اطلس و م - 03021400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس اطلس و م - 03021400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس اطلس و م - 03021400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس اطلس و م - 03021400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس اطلس و م - 03021400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس اطلس و م - 03021400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس اطلس و م - 03021400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس اطلس و م - 03021400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس اطلس و م - 03021400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس اطلس و م - 03021400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس اطلس و م - 03021400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس اطلس و م - 03021400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس اطلس و م - 03021400 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

03021400

کشور سازنده:

NO(نروژ)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

ماهی تازه سالمون (سرد شده)

واحد کالا:

03021400

نوع خرید:

03021400

شرح:

ماهی

درصد حقوق:

15

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان