03019110 | ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تكثیر و پرورش

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تكثیر و پرورش | عدد 03019110| ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تكثیر و پرورش 03019110| تعرفه 03019110

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    03019110
  • ارز نیمایی :

    03019110
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تكثیر و پرورش, عدد 03019110,ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تكثیر و پرورش 03019110,تعرفه 03019110تعرفه ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تكثیر و پرورش, عدد 03019110,ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تكثیر و پرورش 03019110,تعرفه 03019110تعرفه ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تكثیر و پرورش, عدد 03019110,ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تكثیر و پرورش 03019110,تعرفه 03019110تعرفه ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تكثیر و پرورش, عدد 03019110,ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تكثیر و پرورش 03019110,تعرفه 03019110تعرفه ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تكثیر و پرورش, عدد 03019110,ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تكثیر و پرورش 03019110,تعرفه 03019110تعرفه ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تكثیر و پرورش, عدد 03019110,ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تكثیر و پرورش 03019110,تعرفه 03019110تعرفه ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تكثیر و پرورش, عدد 03019110,ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تكثیر و پرورش 03019110,تعرفه 03019110

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد