02102000 | ـ گوشت حیوانات از نوع گاو

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ گوشت حیوانات از نوع گاو | عدد 02102000| ـ گوشت حیوانات از نوع گاو 02102000| تعرفه 02102000

گروه کالایی : 2
  • وضعیت واردات :

    02102000
  • ارز نیمایی :

    02102000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ گوشت حیوانات از نوع گاو, عدد 02102000,ـ گوشت حیوانات از نوع گاو 02102000,تعرفه 02102000تعرفه ـ گوشت حیوانات از نوع گاو, عدد 02102000,ـ گوشت حیوانات از نوع گاو 02102000,تعرفه 02102000تعرفه ـ گوشت حیوانات از نوع گاو, عدد 02102000,ـ گوشت حیوانات از نوع گاو 02102000,تعرفه 02102000تعرفه ـ گوشت حیوانات از نوع گاو, عدد 02102000,ـ گوشت حیوانات از نوع گاو 02102000,تعرفه 02102000تعرفه ـ گوشت حیوانات از نوع گاو, عدد 02102000,ـ گوشت حیوانات از نوع گاو 02102000,تعرفه 02102000تعرفه ـ گوشت حیوانات از نوع گاو, عدد 02102000,ـ گوشت حیوانات از نوع گاو 02102000,تعرفه 02102000تعرفه ـ گوشت حیوانات از نوع گاو, عدد 02102000,ـ گوشت حیوانات از نوع گاو 02102000,تعرفه 02102000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد