02101200 | ـ ـ سینه (با رگه‌های چربی چسبیده به گوشت) و قطعات آن

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ سینه (با رگه‌های چربی چسبیده به گوشت) و قطعات آن | عدد 02101200| ـ ـ سینه (با رگه‌های چربی چسبیده به گوشت) و قطعات آن 02101200| تعرفه 02101200

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    02101200
  • ارز نیمایی :

    02101200
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ سینه (با رگه‌های چربی چسبیده به گوشت) و قطعات آن, عدد 02101200,ـ ـ سینه (با رگه‌های چربی چسبیده به گوشت) و قطعات آن 02101200,تعرفه 02101200تعرفه ـ ـ سینه (با رگه‌های چربی چسبیده به گوشت) و قطعات آن, عدد 02101200,ـ ـ سینه (با رگه‌های چربی چسبیده به گوشت) و قطعات آن 02101200,تعرفه 02101200تعرفه ـ ـ سینه (با رگه‌های چربی چسبیده به گوشت) و قطعات آن, عدد 02101200,ـ ـ سینه (با رگه‌های چربی چسبیده به گوشت) و قطعات آن 02101200,تعرفه 02101200تعرفه ـ ـ سینه (با رگه‌های چربی چسبیده به گوشت) و قطعات آن, عدد 02101200,ـ ـ سینه (با رگه‌های چربی چسبیده به گوشت) و قطعات آن 02101200,تعرفه 02101200تعرفه ـ ـ سینه (با رگه‌های چربی چسبیده به گوشت) و قطعات آن, عدد 02101200,ـ ـ سینه (با رگه‌های چربی چسبیده به گوشت) و قطعات آن 02101200,تعرفه 02101200تعرفه ـ ـ سینه (با رگه‌های چربی چسبیده به گوشت) و قطعات آن, عدد 02101200,ـ ـ سینه (با رگه‌های چربی چسبیده به گوشت) و قطعات آن 02101200,تعرفه 02101200تعرفه ـ ـ سینه (با رگه‌های چربی چسبیده به گوشت) و قطعات آن, عدد 02101200,ـ ـ سینه (با رگه‌های چربی چسبیده به گوشت) و قطعات آن 02101200,تعرفه 02101200

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد