02075300 | ـ ـ جگر چرب، تازه یا سردكرده

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ جگر چرب، تازه یا سردكرده | عدد 02075300| ـ ـ جگر چرب، تازه یا سردكرده 02075300| تعرفه 02075300

گروه کالایی : 2
  • وضعیت واردات :

    02075300
  • ارز نیمایی :

    02075300
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ جگر چرب، تازه یا سردكرده, عدد 02075300,ـ ـ جگر چرب، تازه یا سردكرده 02075300,تعرفه 02075300تعرفه ـ ـ جگر چرب، تازه یا سردكرده, عدد 02075300,ـ ـ جگر چرب، تازه یا سردكرده 02075300,تعرفه 02075300تعرفه ـ ـ جگر چرب، تازه یا سردكرده, عدد 02075300,ـ ـ جگر چرب، تازه یا سردكرده 02075300,تعرفه 02075300تعرفه ـ ـ جگر چرب، تازه یا سردكرده, عدد 02075300,ـ ـ جگر چرب، تازه یا سردكرده 02075300,تعرفه 02075300تعرفه ـ ـ جگر چرب، تازه یا سردكرده, عدد 02075300,ـ ـ جگر چرب، تازه یا سردكرده 02075300,تعرفه 02075300تعرفه ـ ـ جگر چرب، تازه یا سردكرده, عدد 02075300,ـ ـ جگر چرب، تازه یا سردكرده 02075300,تعرفه 02075300تعرفه ـ ـ جگر چرب، تازه یا سردكرده, عدد 02075300,ـ ـ جگر چرب، تازه یا سردكرده 02075300,تعرفه 02075300

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد