02074500 | ـ ـ سایر، منجمد

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ سایر، منجمد | عدد 02074500| ـ ـ سایر، منجمد 02074500| تعرفه 02074500

گروه کالایی : 2
  • وضعیت واردات :

    02074500
  • ارز نیمایی :

    02074500
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ سایر، منجمد, عدد 02074500,ـ ـ سایر، منجمد 02074500,تعرفه 02074500تعرفه ـ ـ سایر، منجمد, عدد 02074500,ـ ـ سایر، منجمد 02074500,تعرفه 02074500تعرفه ـ ـ سایر، منجمد, عدد 02074500,ـ ـ سایر، منجمد 02074500,تعرفه 02074500تعرفه ـ ـ سایر، منجمد, عدد 02074500,ـ ـ سایر، منجمد 02074500,تعرفه 02074500تعرفه ـ ـ سایر، منجمد, عدد 02074500,ـ ـ سایر، منجمد 02074500,تعرفه 02074500تعرفه ـ ـ سایر، منجمد, عدد 02074500,ـ ـ سایر، منجمد 02074500,تعرفه 02074500تعرفه ـ ـ سایر، منجمد, عدد 02074500,ـ ـ سایر، منجمد 02074500,تعرفه 02074500

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد