02074300 | ـ ـ جگر چرب، تازه یا سرد كرده

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ جگر چرب، تازه یا سرد كرده | عدد 02074300| ـ ـ جگر چرب، تازه یا سرد كرده 02074300| تعرفه 02074300

گروه کالایی : 2
  • وضعیت واردات :

    02074300
  • ارز نیمایی :

    02074300
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ جگر چرب، تازه یا سرد كرده, عدد 02074300,ـ ـ جگر چرب، تازه یا سرد كرده 02074300,تعرفه 02074300تعرفه ـ ـ جگر چرب، تازه یا سرد كرده, عدد 02074300,ـ ـ جگر چرب، تازه یا سرد كرده 02074300,تعرفه 02074300تعرفه ـ ـ جگر چرب، تازه یا سرد كرده, عدد 02074300,ـ ـ جگر چرب، تازه یا سرد كرده 02074300,تعرفه 02074300تعرفه ـ ـ جگر چرب، تازه یا سرد كرده, عدد 02074300,ـ ـ جگر چرب، تازه یا سرد كرده 02074300,تعرفه 02074300تعرفه ـ ـ جگر چرب، تازه یا سرد كرده, عدد 02074300,ـ ـ جگر چرب، تازه یا سرد كرده 02074300,تعرفه 02074300تعرفه ـ ـ جگر چرب، تازه یا سرد كرده, عدد 02074300,ـ ـ جگر چرب، تازه یا سرد كرده 02074300,تعرفه 02074300تعرفه ـ ـ جگر چرب، تازه یا سرد كرده, عدد 02074300,ـ ـ جگر چرب، تازه یا سرد كرده 02074300,تعرفه 02074300

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد