02071430 | ـ ـ ـ احشاء

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ احشاء | عدد 02071430| ـ ـ ـ احشاء 02071430| تعرفه 02071430

گروه کالایی : 2
  • وضعیت واردات :

    02071430
  • ارز نیمایی :

    02071430
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ احشاء, عدد 02071430,ـ ـ ـ احشاء 02071430,تعرفه 02071430تعرفه ـ ـ ـ احشاء, عدد 02071430,ـ ـ ـ احشاء 02071430,تعرفه 02071430تعرفه ـ ـ ـ احشاء, عدد 02071430,ـ ـ ـ احشاء 02071430,تعرفه 02071430تعرفه ـ ـ ـ احشاء, عدد 02071430,ـ ـ ـ احشاء 02071430,تعرفه 02071430تعرفه ـ ـ ـ احشاء, عدد 02071430,ـ ـ ـ احشاء 02071430,تعرفه 02071430تعرفه ـ ـ ـ احشاء, عدد 02071430,ـ ـ ـ احشاء 02071430,تعرفه 02071430تعرفه ـ ـ ـ احشاء, عدد 02071430,ـ ـ ـ احشاء 02071430,تعرفه 02071430

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد