02071200 | بریده نشده به صورت قطعات، منجمد

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%12 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 11% )

مجوز های ترخیص

تعرفه بریده نشده به صورت قطعات، منجمد | عدد 02071200| بریده نشده به صورت قطعات، منجمد 02071200| تعرفه 02071200

گروه کالایی : 21
  • وضعیت واردات :

    02071200
  • ارز نیمایی :

    02071200
یادداشت های فصل

تعرفه بریده نشده به صورت قطعات، منجمد, عدد 02071200,بریده نشده به صورت قطعات، منجمد 02071200,تعرفه 02071200تعرفه بریده نشده به صورت قطعات، منجمد, عدد 02071200,بریده نشده به صورت قطعات، منجمد 02071200,تعرفه 02071200تعرفه بریده نشده به صورت قطعات، منجمد, عدد 02071200,بریده نشده به صورت قطعات، منجمد 02071200,تعرفه 02071200تعرفه بریده نشده به صورت قطعات، منجمد, عدد 02071200,بریده نشده به صورت قطعات، منجمد 02071200,تعرفه 02071200تعرفه بریده نشده به صورت قطعات، منجمد, عدد 02071200,بریده نشده به صورت قطعات، منجمد 02071200,تعرفه 02071200تعرفه بریده نشده به صورت قطعات، منجمد, عدد 02071200,بریده نشده به صورت قطعات، منجمد 02071200,تعرفه 02071200تعرفه بریده نشده به صورت قطعات، منجمد, عدد 02071200,بریده نشده به صورت قطعات، منجمد 02071200,تعرفه 02071200

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

02071200

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

02071200

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

Oznesil

مشخصات فنی:

منجمد

واحد کالا:

02071200

نوع خرید:

0001

شرح:

گوشت مرغ(کیلوگرم)

درصد حقوق:

12

شماره تعرفه:

02071200

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

02071200

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

تاریخ صدور ثبت سفارش اسفند 1397-باستناد بخشنامه شماره 99/103208 مورخ 99/2/9

واحد کالا:

02071200

نوع خرید:

0002

شرح:

گوشت مرغ

درصد حقوق:

12

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد