02064100 | ـ ـ جگر

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ جگر | عدد 02064100| ـ ـ جگر 02064100| تعرفه 02064100

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    02064100
  • ارز نیمایی :

    02064100
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ جگر, عدد 02064100,ـ ـ جگر 02064100,تعرفه 02064100تعرفه ـ ـ جگر, عدد 02064100,ـ ـ جگر 02064100,تعرفه 02064100تعرفه ـ ـ جگر, عدد 02064100,ـ ـ جگر 02064100,تعرفه 02064100تعرفه ـ ـ جگر, عدد 02064100,ـ ـ جگر 02064100,تعرفه 02064100تعرفه ـ ـ جگر, عدد 02064100,ـ ـ جگر 02064100,تعرفه 02064100تعرفه ـ ـ جگر, عدد 02064100,ـ ـ جگر 02064100,تعرفه 02064100تعرفه ـ ـ جگر, عدد 02064100,ـ ـ جگر 02064100,تعرفه 02064100

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد