02062200 | ـ ـ جگر

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ جگر | عدد 02062200| ـ ـ جگر 02062200| تعرفه 02062200

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    02062200
  • ارز نیمایی :

    02062200
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ جگر, عدد 02062200,ـ ـ جگر 02062200,تعرفه 02062200تعرفه ـ ـ جگر, عدد 02062200,ـ ـ جگر 02062200,تعرفه 02062200تعرفه ـ ـ جگر, عدد 02062200,ـ ـ جگر 02062200,تعرفه 02062200تعرفه ـ ـ جگر, عدد 02062200,ـ ـ جگر 02062200,تعرفه 02062200تعرفه ـ ـ جگر, عدد 02062200,ـ ـ جگر 02062200,تعرفه 02062200تعرفه ـ ـ جگر, عدد 02062200,ـ ـ جگر 02062200,تعرفه 02062200تعرفه ـ ـ جگر, عدد 02062200,ـ ـ جگر 02062200,تعرفه 02062200

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد