02062100 | ـ ـ زبان

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ زبان | عدد 02062100| ـ ـ زبان 02062100| تعرفه 02062100

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    02062100
  • ارز نیمایی :

    02062100
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ زبان, عدد 02062100,ـ ـ زبان 02062100,تعرفه 02062100تعرفه ـ ـ زبان, عدد 02062100,ـ ـ زبان 02062100,تعرفه 02062100تعرفه ـ ـ زبان, عدد 02062100,ـ ـ زبان 02062100,تعرفه 02062100تعرفه ـ ـ زبان, عدد 02062100,ـ ـ زبان 02062100,تعرفه 02062100تعرفه ـ ـ زبان, عدد 02062100,ـ ـ زبان 02062100,تعرفه 02062100تعرفه ـ ـ زبان, عدد 02062100,ـ ـ زبان 02062100,تعرفه 02062100تعرفه ـ ـ زبان, عدد 02062100,ـ ـ زبان 02062100,تعرفه 02062100

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد