02021010 | ـ ـ ـ گوساله (Veal)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%1 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ گوساله (Veal) | عدد 02021010| ـ ـ ـ گوساله (Veal) 02021010| تعرفه 02021010

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    02021010
  • ارز نیمایی :

    02021010
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ گوساله (Veal), عدد 02021010,ـ ـ ـ گوساله (Veal) 02021010,تعرفه 02021010تعرفه ـ ـ ـ گوساله (Veal), عدد 02021010,ـ ـ ـ گوساله (Veal) 02021010,تعرفه 02021010تعرفه ـ ـ ـ گوساله (Veal), عدد 02021010,ـ ـ ـ گوساله (Veal) 02021010,تعرفه 02021010تعرفه ـ ـ ـ گوساله (Veal), عدد 02021010,ـ ـ ـ گوساله (Veal) 02021010,تعرفه 02021010تعرفه ـ ـ ـ گوساله (Veal), عدد 02021010,ـ ـ ـ گوساله (Veal) 02021010,تعرفه 02021010تعرفه ـ ـ ـ گوساله (Veal), عدد 02021010,ـ ـ ـ گوساله (Veal) 02021010,تعرفه 02021010تعرفه ـ ـ ـ گوساله (Veal), عدد 02021010,ـ ـ ـ گوساله (Veal) 02021010,تعرفه 02021010

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

02021010

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

02021010

کشور سازنده:

BR(برزیل)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

-

واحد کالا:

02021010

نوع خرید:

0001

شرح:

گوشت گوساله منجمد -هرکیلوگرم

درصد حقوق:

1

شماره تعرفه:

02021010

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

02021010

کشور سازنده:

کلیه کشورها()

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

-

واحد کالا:

02021010

نوع خرید:

0002

شرح:

گوشت گوساله منجمد -هرکیلوگرم

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد