02013030 | ـ ـ ـ سردست و سینه

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%1 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ سردست و سینه | عدد 02013030| ـ ـ ـ سردست و سینه 02013030| تعرفه 02013030

گروه کالایی : 21
  • وضعیت واردات :

    02013030
  • ارز نیمایی :

    02013030
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ سردست و سینه, عدد 02013030,ـ ـ ـ سردست و سینه 02013030,تعرفه 02013030تعرفه ـ ـ ـ سردست و سینه, عدد 02013030,ـ ـ ـ سردست و سینه 02013030,تعرفه 02013030تعرفه ـ ـ ـ سردست و سینه, عدد 02013030,ـ ـ ـ سردست و سینه 02013030,تعرفه 02013030تعرفه ـ ـ ـ سردست و سینه, عدد 02013030,ـ ـ ـ سردست و سینه 02013030,تعرفه 02013030تعرفه ـ ـ ـ سردست و سینه, عدد 02013030,ـ ـ ـ سردست و سینه 02013030,تعرفه 02013030تعرفه ـ ـ ـ سردست و سینه, عدد 02013030,ـ ـ ـ سردست و سینه 02013030,تعرفه 02013030تعرفه ـ ـ ـ سردست و سینه, عدد 02013030,ـ ـ ـ سردست و سینه 02013030,تعرفه 02013030

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد