02012020 | راسته

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%12 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 11% )

مجوز های ترخیص

تعرفه راسته | عدد 02012020| راسته 02012020| تعرفه 02012020

گروه کالایی : 21
  • وضعیت واردات :

    02012020
  • ارز نیمایی :

    02012020
یادداشت های فصل

تعرفه راسته, عدد 02012020,راسته 02012020,تعرفه 02012020تعرفه راسته, عدد 02012020,راسته 02012020,تعرفه 02012020تعرفه راسته, عدد 02012020,راسته 02012020,تعرفه 02012020تعرفه راسته, عدد 02012020,راسته 02012020,تعرفه 02012020تعرفه راسته, عدد 02012020,راسته 02012020,تعرفه 02012020تعرفه راسته, عدد 02012020,راسته 02012020,تعرفه 02012020تعرفه راسته, عدد 02012020,راسته 02012020,تعرفه 02012020

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد