02011090 | سایر قطعات گوساله

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%12 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 11% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر قطعات گوساله | عدد 02011090| سایر قطعات گوساله 02011090| تعرفه 02011090

گروه کالایی : 21
  • وضعیت واردات :

    02011090
  • ارز نیمایی :

    02011090
یادداشت های فصل

تعرفه سایر قطعات گوساله, عدد 02011090,سایر قطعات گوساله 02011090,تعرفه 02011090تعرفه سایر قطعات گوساله, عدد 02011090,سایر قطعات گوساله 02011090,تعرفه 02011090تعرفه سایر قطعات گوساله, عدد 02011090,سایر قطعات گوساله 02011090,تعرفه 02011090تعرفه سایر قطعات گوساله, عدد 02011090,سایر قطعات گوساله 02011090,تعرفه 02011090تعرفه سایر قطعات گوساله, عدد 02011090,سایر قطعات گوساله 02011090,تعرفه 02011090تعرفه سایر قطعات گوساله, عدد 02011090,سایر قطعات گوساله 02011090,تعرفه 02011090تعرفه سایر قطعات گوساله, عدد 02011090,سایر قطعات گوساله 02011090,تعرفه 02011090

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد