01063320 | ـ ـ ـ شترمرغ استرالیایی

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ شترمرغ استرالیایی | عدد 01063320| ـ ـ ـ شترمرغ استرالیایی 01063320| تعرفه 01063320

گروه کالایی : 25
  • وضعیت واردات :

    01063320
  • ارز نیمایی :

    01063320
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ شترمرغ استرالیایی, عدد 01063320,ـ ـ ـ شترمرغ استرالیایی 01063320,تعرفه 01063320تعرفه ـ ـ ـ شترمرغ استرالیایی, عدد 01063320,ـ ـ ـ شترمرغ استرالیایی 01063320,تعرفه 01063320تعرفه ـ ـ ـ شترمرغ استرالیایی, عدد 01063320,ـ ـ ـ شترمرغ استرالیایی 01063320,تعرفه 01063320تعرفه ـ ـ ـ شترمرغ استرالیایی, عدد 01063320,ـ ـ ـ شترمرغ استرالیایی 01063320,تعرفه 01063320تعرفه ـ ـ ـ شترمرغ استرالیایی, عدد 01063320,ـ ـ ـ شترمرغ استرالیایی 01063320,تعرفه 01063320تعرفه ـ ـ ـ شترمرغ استرالیایی, عدد 01063320,ـ ـ ـ شترمرغ استرالیایی 01063320,تعرفه 01063320تعرفه ـ ـ ـ شترمرغ استرالیایی, عدد 01063320,ـ ـ ـ شترمرغ استرالیایی 01063320,تعرفه 01063320

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد