01051130 | مرغ و خروس - جوجه اجداد تخم‌گذار یكروزه

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 2% )

مجوز های ترخیص

تعرفه مرغ و خروس - جوجه اجداد تخم‌گذار یكروزه | عدد 01051130| مرغ و خروس - جوجه اجداد تخم‌گذار یكروزه 01051130| تعرفه 01051130

گروه کالایی : 21
  • وضعیت واردات :

    01051130
  • ارز نیمایی :

    01051130
یادداشت های فصل

تعرفه مرغ و خروس - جوجه اجداد تخم‌گذار یكروزه, عدد 01051130,مرغ و خروس - جوجه اجداد تخم‌گذار یكروزه 01051130,تعرفه 01051130تعرفه مرغ و خروس - جوجه اجداد تخم‌گذار یكروزه, عدد 01051130,مرغ و خروس - جوجه اجداد تخم‌گذار یكروزه 01051130,تعرفه 01051130تعرفه مرغ و خروس - جوجه اجداد تخم‌گذار یكروزه, عدد 01051130,مرغ و خروس - جوجه اجداد تخم‌گذار یكروزه 01051130,تعرفه 01051130تعرفه مرغ و خروس - جوجه اجداد تخم‌گذار یكروزه, عدد 01051130,مرغ و خروس - جوجه اجداد تخم‌گذار یكروزه 01051130,تعرفه 01051130تعرفه مرغ و خروس - جوجه اجداد تخم‌گذار یكروزه, عدد 01051130,مرغ و خروس - جوجه اجداد تخم‌گذار یكروزه 01051130,تعرفه 01051130تعرفه مرغ و خروس - جوجه اجداد تخم‌گذار یكروزه, عدد 01051130,مرغ و خروس - جوجه اجداد تخم‌گذار یكروزه 01051130,تعرفه 01051130تعرفه مرغ و خروس - جوجه اجداد تخم‌گذار یكروزه, عدد 01051130,مرغ و خروس - جوجه اجداد تخم‌گذار یكروزه 01051130,تعرفه 01051130

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

01051130

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

01051130

کشور سازنده:

US(ایالات متحده)

برند:

Hy-Line

مشخصات فنی:

"Grandparent Stock Day Old Chicks - W - 36"" C"

واحد کالا:

01051130

نوع خرید:

0003

شرح:

جوجه اجداد تخم گذار یک روزه

درصد حقوق:

1

شماره تعرفه:

01051130

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

01051130

کشور سازنده:

US(ایالات متحده)

برند:

Hy-Line

مشخصات فنی:

"Grandparent Stock Day Old Chicks - W - 36"" A"

واحد کالا:

01051130

نوع خرید:

0001

شرح:

جوجه اجداد تخم گذار یک روزه

درصد حقوق:

1

شماره تعرفه:

01051130

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

01051130

کشور سازنده:

US(ایالات متحده)

برند:

Hy-Line

مشخصات فنی:

"Grandparent Stock Day Old Chicks - W - 36"" B"

واحد کالا:

01051130

نوع خرید:

0002

شرح:

جوجه اجداد تخم گذار یک روزه

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد