01019000 | سایر قاطر و استر، زنده

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

حیوانات زنده

حقوق ورودی

%20 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 16% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر قاطر و استر، زنده | عدد 01019000| سایر قاطر و استر، زنده 01019000| تعرفه 01019000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    01019000
  • ارز نیمایی :

    01019000
یادداشت های فصل

تعرفه سایر قاطر و استر، زنده, عدد 01019000,سایر قاطر و استر، زنده 01019000,تعرفه 01019000تعرفه سایر قاطر و استر، زنده, عدد 01019000,سایر قاطر و استر، زنده 01019000,تعرفه 01019000تعرفه سایر قاطر و استر، زنده, عدد 01019000,سایر قاطر و استر، زنده 01019000,تعرفه 01019000تعرفه سایر قاطر و استر، زنده, عدد 01019000,سایر قاطر و استر، زنده 01019000,تعرفه 01019000تعرفه سایر قاطر و استر، زنده, عدد 01019000,سایر قاطر و استر، زنده 01019000,تعرفه 01019000تعرفه سایر قاطر و استر، زنده, عدد 01019000,سایر قاطر و استر، زنده 01019000,تعرفه 01019000تعرفه سایر قاطر و استر، زنده, عدد 01019000,سایر قاطر و استر، زنده 01019000,تعرفه 01019000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد