نیم یاتاقان لغزشی، بدون روکش، تماس معمولی، سازنده MIBA، برند MIBA، چین، فولاد کروم دار، عرض 338 mm^2، قطر کل 15 cm، نماد استاندارد ISO

شناسه کالا

2800001084812

نوع

شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید