تایر، رادیال، SUV، تیوبلس، HILO، سازنده HILO TYRES، چین، چین، شاخص سرعت A، 10000، 10 mm، طرح آج (10.00-16)8pr knk35، محور همه محورها، تعداد لایه / ستاره معادل 12 لایه، سایز رینگ 14 in، عرض 195 mm، فاق 00، شماره فنی 00015

شناسه کالا

2800001735226

نوع

شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید