تایر، رادیال، SUV، تیوبلس، CENTARA، سازنده ZHONGCE RUBBER GROUP، چین، چین، شاخص سرعت A، 10100، 10 mm، طرح آج (12.5/80-18)14PR IND80

شناسه کالا

2800001735202

نوع

شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید