گلگیر، منفرد، کشنده، کشنده J6 460، رنگ نشده، سازنده FAW GROUP، چین، شماره فنی 5103121BA01/B

شناسه کالا

2800002113085

نوع

شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید