اکسس پوینت شبکه، خارجی، ORVIBO، مدل ZIGBEE MINIHUB WITHOUT POWER ADAPTOR، سازنده SHENZHEN ORVIBO TECHNOLOGY، چین، تک آنتن، سرعت انتقال داده 1500 Mbps، فاقد نشانگر

شناسه کالا

2800001524011

نوع

شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید