پلیور بافت مردانه، آستین بلند، SENATORI FIRENZE، سازنده SAYIM TEKSTIL SANAYI IC VE DIS TICARET، ترکیه، جنس ترکیبی

شناسه کالا

2004545614461

نوع

شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید